office@bnd-textile.com

tel: +359 2 934 30 84

mobile: +359 888 50 15 65

Language:

01.12.2021г.

Успешно приключен проект BG16RFOP002-2.040-1195-C01 „Подобряване на производствения капацитет на БНД Текстил ЕООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Целените с него и реализиращи се икономически е подобряване на производствения потенциал на БНД Текстил ЕООД, както и на повишаване на конкурентоспособността и др.

 

Постигането на заложените цели ще гарантира устойчивото развитие на фирмата, неразделна част, от което е и създаването на последователна практика на надграждане на инвестициите във високи технологии в БНД Текстил ЕООД.

 

Същият проект допринесе за постигането на устойчиво развитие, съгласно принципите на хоризонталните политики на ЕС, като запази и задълбочи тенденцията на растеж на компанията в дългосрочен план.

 

На 11.10.2021г. БНД ТЕКСТИЛ ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Проект: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обща стойност: 50 000лв., от които 50 000лв. европейско и  0лв. национално съфинансиране.

 

Начало:11.10.2021г.

Край:11.01.2022г.

На 01.12.2020г. "БНД текстил" ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Проект: Подобряване на производствения капацитет на БНД Текстил ЕООД

Главна цел: Повишаване на производствения капацитет на БНД Текстил ЕООД посредством инвестиция в ново високотехнологично оборудване.

Обща стойност: 655 000.00лв., от които 389 725.00лв. европейско и  68 775.00.00лв. национално съфинансиране.

 

Начало:01.12.2020г.

Край:01.12.2021г.

 

 

Процедура за избор с Публична покана 10.03.2021

БНД - ТЕКСТИЛ ЕООД обявява Процедура за избор с Публична покана с предмет Доставка на ДМА, включващо следните обособени позиции:

  • Обособена позиция 1 - Високо температурна машина за багрене на платове - 1бр.;
  • Обособена позиция 2 - Машина/рама/ за предварително третиране, опъване, сушене и гладене на платове - 1бр.;
  • Обособена позиция 3 - Принтер за сублимационен печат - 2бр

Поканата и документацията по процедурата може да намерите на следния адрес:

http://www.eufunds.bg  - интернет адрес на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС

или да свалите ТУК.

 

ИЗТЕКЪЛ СРОК!

COPYRIGHT © 2023  BND-TEXTILE.COM

TEL: +359 2 934 30 84

tel: +359 2 934 30 84

mobile: +359 888 50 15 65

tel: +359 2 934 30 84;

mobile: +359 888 50 15 65