тел: +359 2 934 30 84

мобилен: +359 888 50 15 65

office@bnd-textile.com

Език:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПАРАМЕТРИТЕ НА КЛИЕНТСКИ ПОРЪЧКИ

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИ ЗА ДИЗАЙН ( РЕАЛЕН И ЛИ ЦИФРОВ ПРОЕКТ):

Оригинално изображение ( реален, одобрен работен вариант или проект в цифров формат) заедно с всички съпътстващи го документи и файлове.

Хартиен или текстилен отрязък за мостра, ако е наличен. Задание за стандартите за цветово съответствие, ако е необходимо постигане то на точен цвят.

Файл(ове) за бърз преглед на проект а ( preview) с по-ниско качество.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАБОТНИТЕ ФАЙЛОВЕ:

ЗА РАСТЕРНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ:

Формат - PSD (PSB), TIFF с LZW компресия. За PDF , JPG и други файлови форма ти - след одобрение;

Реален размер на изображенията - 1:1!

Резолюция - 200ppi~300ppi за облекла и други продукти, изискващи максимална детайлност на печата, и мин. 150ppi за външна реклама ( с изключение на знамена и банери с големи размери);

Цветови модел - 8bit RGB или CM YK ( както е в оригинал, моля не конвертирайте!);

Моля, по давайте файлове те в оригиналния им формат. Не конвертирайте!

Избягвайте наличие то на ма ски и алфа канали!

ЗА ВЕКТОРНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

(или при наличие на слоеве, съдържащи запазени цветове, smart обекти и лого типове):

Формат - EPS, AI, PostScript CDR файлове с преобразуваеми растерни ефекти (при наличие на ефекти, специфични за CorelDraw, файла се растеризира изцяло). PDF, SVG - след одобрение;

Реален размер - 1:1! Ако файлът съдържа само вект ори, се допу ска и размер, различен от реалния.

Text must be in curves or accompanied by the font file. Outlined strokes recommended.

Цветови модел - CMYK, RGB, Pantone. Без наличие на overprint или non-native arts!

 

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗБОР Н А ЦВЯТ И СТАНДАРТИ ЗА ЦВЕТОВО СЪОТВЕТСТВИЕ:

ЦВЕТОВО СЪОТВЕТСТВИЕ ( изберете една о т възможностите, според специфика та на проекта):

Стойности на цвета според системата за съответствие на Pantone - препоръчително;

Реален образец ( мостра за цвят - печат върху хартия, текстил и др.);

Избор на цвят от еталонна цветна палитра (налична в нашия офис, или по дадена В и по заявка).

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Допустими са отклонения на цветовете до 10% о т съответната стойност по CMYK, особено при повторение на тиражи след продължителен период о т време.

CMYK и RGB са цветови модели, а не стандарти за съответствие, и стойностите на каналите не трябва да бъда т приемани като стандарт.

Изисква не за съответствие на цвят не е възможно при RGB растерни изображения.

Определянето на цвят в този случай става чрез реални печатни мостри.

 

СВАЛИ PDF файл

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2021  BND-TEXTILE.COM

ТЕЛ: +359 2 934 30 84